تاریخچه

Timeline

2016
اکتبر 10

سخنران سومین کنفرانس پخش

سخنران سومین کنفرانس پخش
سپتامبر 29

سخنران سمینار شهر خلاق خوراک شناسی یونسکو – رشت

سخنران سمینار شهر خلاق خوراک شناسی یونسکو – رشت
سپتامبر 26

سخنران سمینار تبلیغات و برندینگ

سخنران سمینار تبلیغات و برندینگ
جولای 22

سخنران سمینار تبلیغات و برندسازی با رویکرد فروش

سخنران سمینار تبلیغات و برندسازی با رویکرد فروش
جولای 18

سخنران سمینار برند در فضای رقابتی

سخنران سمینار برند در فضای رقابتی
جولای 3

سخنران سمینار نشانه شناسی در برندسازی آموزشگاه سفیر

سخنران سمینار نشانه شناسی در برندسازی آموزشگاه سفیر
ژوئن 6

سخنران سمینار برندسازی در صنایع دانش بنیان وزارت علوم

سخنران سمینار برندسازی در صنایع دانش بنیان وزارت علوم
می 23

سخنران سمینار ارزش ویژه برند و بازارگرایی برای موسسه زبان آفاق

سخنران سمینار ارزش ویژه برند و بازارگرایی برای موسسه زبان آفاق
می 19

سخنران سمینار فروش و CRM

سخنران سمینار فروش و CRM
آوریل 14

سخنران سمینار ارژش ویژه برند (بیمه سرمند)

سخنران سمینار ارژش ویژه برند (بیمه سرمند)
فوریه 20

سخنران سمینار شیوه های برندسازی تجربه پایه برای موسسه زبان آفاق

سخنران سمینار شیوه های برندسازی تجربه پایه برای موسسه زبان آفاق
فوریه 16

سخنران و عضو هیئت علمی همایش سراسری سرآمدی دیجیتال

سخنران و عضو هیئت علمی همایش سراسری سرآمدی دیجیتال
ژانویه 5

سخنران سمینار نشانه شناختی برند-تحلیل خوشه های نشانه شناختی

سخنران سمینار نشانه شناختی برند-تحلیل خوشه های نشانه شناختی
2015
اکتبر 27

سومین کنفرانس همکاری های اسلامی

سومین کنفرانس همکاری های اسلامی
2014
دسامبر 12

دومین کنفرانس همکاری های اسلامی

دومین کنفرانس همکاری های اسلامی
بستن
بستن