نتیجه جستجو برای :جملات

اندیشگاه برند

خلق زبان برای برند

با خلق زبان برای یک برند، تعریف یک شرکت از خودش و آنچه را که برای عرضه کردن دارد، در ذهن…
اندیشگاه برند

سعدی سخن گوی برند در ایران

هرزمان که بحث پیشینه برند در فرهنگ ایران می شود، اهالی این فضا به سرعت از سعدی و نامیرایی مرد…
بستن
بستن