نتیجه جستجو برای :کوکاکولا

اندیشگاه برند

کهن الگو ی برند کوکاکولا

کهن الگو معصومیت و بی گناهی آرمان (Motto): آزادی برای تو و برای من آرزوی اصلی (Core desire): رسیدن به…
اندیشگاه برند

انواع جایگاه یابی برند

مفهوم جایگاه یابی برند یکی از اجزای بنیادین مدیریت برند مدرن است و اهمیت آن توسط پژوهش هایی که رابطه‌ای…
اندیشگاه برند

جایگاه برند

امروز جایگاه یابی (جایگاه برند) چیزی نیست که ما بتوانیم به مشتریان تحمیل کنیم بلکه جایگاه یابی یک کار ذهنی…
اندیشگاه برند

تفاوت محصول و برند چیست؟

چگونه می توانیم تفاوت برند و محصول را متوجه و آن ها را با یکدیگر مقایسه کنیم؟ محصول هر آن…
اندیشگاه برند

سکوت برند چیست؟

سکوت برند زمانی است که یک برند در حالت سکون و بدون فعالیت خاصی قرار می گیرد تا عکس العمل رقبا را…
اندیشگاه برند

منشور هویت برند کاپفرر

مفهوم نام و نشان تجاری یا برند [ برند کاپفرر ] برند عبارتست از یک نام، اصطلاح، علامت، نماد یا…
بستن
بستن