_

ارزش‌گذاری برند (Brand Valuation)

ارزش‌گذاری برند (Brand Valuation) در تعریف ساده به فرآیند تخمین ارزش مالی یک برند گفته می‌شود. در چنین فرآیندی مانند ارزش‌گذاری کالا یا خدمات، فاکتورهای تشکیل‌دهنده‌‌ی برند بررسی می‌شوند تا نزدیک‌ترین تخمین مالی برای آن به دست بیاید.

ارزش برند اصطلاحی است که عمر زیادی ندارد و با وجود اهمیت بالا، تعاریف متعددی برای آن وجود دارد.

برندها عملکردهای ویژه‌ای دارند. مسیردهی، اطمینان و درگیری به‌عنوان عملکردهای اصلی هر برند شناخته می‌شوند.

_

ارزش‌گذاری برند به چه معناست؟

_

ارزش‌گذاری برند به چه معناست؟ امروزه برند بخشی از سرمایه و ثروت یک بنگاه اقتصادی به‌ شمار می‌آید و کنترل آن جزء فعالیتهای استراتژیک سازمانی می‌باشد. ارزیابی راهکارهای اجرا شده در مقوله مدیریت برند و محاسبه

بازگشت سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

وقتی صحبت از ارزش‌گذاری برند می‌شود، اشاره به یک ارزش مالی است نه یک ارزش ذهنی یا یک نظر که مشتری ممکن است در مورد برند داشته باشد. در حالیکه هدف از فرایند ارزیابی مسلماً تعیین ارزش مالی برند است.

ارزش گذاری برند

ارزش گذاری برند برای تمامی مواردی مانند مقاصد مدیریت برند، مدیریت سبد برند، استراتژی بازاریابی و تخصیص بودجه بازاریابی کارایی دارد.

ارزش گذاری برند برای تمامی این موارد کاربرد دارد: مقاصد مدیریت برند، مدیریت سبد برند، استراتژی بازاریابی و تخصیص بودجه بازاریابی.

رویکردهای متفاوتی برای ارزش‌گذاری برند وجود دارد که هر کدام از آنها نتایج متفاوتی خواهند داشت.
برخی از دلایلی که بر ارزش گذاری برند تاثیر دارد:

  • ارزیابی بازاری برند: باعث افزایش شفافیت در ذهن مخاطب می شود و باعث رشد سطح درک آنها از بازار می گردد.
  • قیمت گذاری: ارزش گذاری موجب قیمت گذاری منطقی می شود.
  • خرید و فروش برند: ارزش‌گذاری برند، دانش و تجربه لازم جهت ارزیابی و بررسی وضعیت دارایی‌های نامشهود و ناملموس را فراهم می آورد.