مشتریان ما

Our Customers

برندتک افتخار همکاری با برندهای زیر را داشته است

مشاور ارشد بازاريابي
مشاور برندسازی
مشاور بازاریابی
تدوين راهبردهای برندسازي
مشاور استراتژيک و بازاريابي
مشاوره در حوزه برند و تبلیغات
طراحی عناصر برند و نام گذاری برند در حوزه ی فشن
مشاور برندسازی و توسعه بازار
مشاوره برند
جایگاه سازی برند و طراحی هویت یکپارچه معماری
مشاوره برندسازی و جایگاه سازی مجدد برند
مشاور برندسازی
مشاوره عرضه محصولات جدید
تدوین استراتژی های کلان برندسازی و بازاریابی
برنامه‌ریزی طرح فروش
مشاور ارشد برندسازی و بازاریابی
مشاوره بازاریابی و فروش
مشاور ارشد برندسازی
هویت‌سازی و معماری برند
مشاوره و طراحی هویت برند و هویت سازمانی برند در مبلمان اداری
Samen
مشاور علمی طرح
مشاور ارشد برندسازی شرکت صدرا
مشاور برندسازی
برنامه برندسازی و هویت بصری
مشاور بازاریابی
برنامه برندسازی و هویت بصری
مشاور برندسازی و طراحی هویت برند و هویت سازمانی
مشاور ارشد برندسازی برند
طراحی هویت یکپارچه برند
طراحی سند هویت یکپارچه برند و نامگذاری برند
پروژه جامع برندسازی
تدوين مدل انتخاب تکنولوژي مناسب براي طرح سراسري جايگاه‌هاي گاز
طرح آسيب‌شناسي بخش بازاريابي و فروش
تدوین طرح تجاري ورود به بازار افغانستان
طرح توجيهي و طرح تجاري براي ورود به بازار ايران
آسيب شناسي با رويكرد بازرگاني
مشاور برندسازی و طراحی هویت برند
مشاور بازاريابي
هویت برند و مشاوره برندسازی
طراحی هویت و شخصیت برند
مشاور ارشد برندسازی و بازاریابی در ایران
مشاور ارشد برندسازی و بازاریابی
ارتقاء و جایگاه سازی مجدد برند
تدوین سند آسیب شناسی وب‌سایت
برنامه وفادارسازی مشتریان توسعه محصول
مشاوره برندسازی
مشاور ارشد بازاريابي
تدوين طرح برندسازي
مشاوره و طراحی هویت برند و معماری برند
تحلیل و راه‌اندازي پروژه CRM
مشاور برندسازی در حوزه‌ی خدمات طراحی سایت
ارزيابي ميزان آمادگي براي پروژه برندسازي
آسيب شناسي و طراحي دپارتمان بازرگاني
مشاوره برندسازی
مشاور برندسازی و طراحی هویت برند
تحلیل عناصر بصری و ارتباطات یکپارچه برند
طراحی هویت بصری
جایگاه سازی مجدد (Repositioning)
طراحی هویت برند و تدوین سند جایگاه سازی برند
مشاور استراتژی برندسازی و تجربه برند
مشاور برندسازی و برنامه‌های استراتژیک
مشاور ارشد برندسازی
مشاور برندسازی و توسعه بازار شرکت تبلیغاتی
مشاور برندسازی و جایگاه‌سازی مجدد برند
مشاور ارشد بازاريابي
آسيب شناسي كيفيت خدمات و مشاور ارشد بازاریابی
مجری طرح ارزش گذاری و تدوین شیوه های ارزیابی برند
طراحی استراتژی ورود به بازار و برندسازی بسته‌های هدیه ویژه کودکان
مشاور ارشد بازاريابي
طراحی و پیاده‌سازی هویت معماری داخلی
anjoman
مشاور بازاریابی و برندسازی
تدوین و پیاده‌سازی نظام جامع برندسازی
طراحی سبد محصول
طراحی هویت بصری در صنعت خشکبار
تدوین برنامه راهبردی
تدوین و طراحی سند یکپارچه‌سازی عناصر هویت برند و جایگاه سازی
تدوین استراتژی ورود به بازار و برندسازی
مشاور برندسازی
طراحی هویت بصری
مشاوره برندسازی
تحلیل عناصر بصری و ارتباطات یکپارچه‌برند
تحلیل عناصر بصری و ارتباطات یکپارچه‌برند
مشاور ارشد برندسازی در حوزه وکالت
مشاوره و طراحی هویت برند و هویت سازمانی و کمپین ارتباطات یکپارچه
مشاور بازاریابی و امور مشتریان
مشاوره و طراحی هویت برند و هویت سازمانی و برندسازی داخلی
تدوین استراتژی‌های بازاریابی و طرح کسب و کار و مشاور برندسازی مجازی