طراحی معماری برند

طراحی معماری برند

همانطور که گفته شد، هویت سازی در واقع قدم اول برندسازی است، ولی در مسیر برندسازی داشتن استراتژی هایی چه قبل و چه بعد از ساختن هویت ضروری است.

استراتژی های قبل از هویت سازی در واقع چگونگی حضور برند و آینده برند در بازار است، اما یکی از استراتژی هایی که بعد از هویت سازی به آن می پردازیم، چگونگی کنار هم قرار گرفتن زیر برندهای یک سازمان نسبت به برند اصلی سازمان و یا معماری برند خواهد بود.

این معماری و چگونگی قرار گرفتن این برندها نسبت به یکدیگر به اندازه کسب و کار، مدل کسب و کار، ماهیت کسب و کار، استراتژی های قبل از هویت سازی و چگونگی شناساندن برندهای یک سازمان در بین مشتریان بستگی دارد. معماری برند منعکس کننده ماهیت، تعداد، وجوه مشترک و یا وجوه تمایز اجزاء برندهای مختلف یک سازمان و یا زیر برندهای یک برند مادر است.

اینکه چگونه برند اول یک سازمان و یا برندهای دیگر به مشتریان شناسانده شوند، اینکه برند سازمان معرفی شود و یا برند محصولات، اینکه برند اصلی نقش حمایت گر داشته باشد و یا نقش برند جلو زن، همه و همه در معماری برند معین و مشخص می شوند.

طراحی معماری برند

طراحی معماری برند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 2 =