ممیزی برند

ممیزی برند

برای رسیدن به وضعیت مطلوب همیشه باید وضعیت موجود برند سنجیده شود، به عبارت دیگر همواره برای رسیدن به مقصد، گام نخست شناخت مبدا و نقطه عزیمت می باشد. بر اساس همین قاعده برای بهبود و ارتقاء برندها بایسته است که در ابتدا از وضعیت موجود و حال حاضر برند درکی درست و شفاف داشت.

ممیزی برند

همان طور که میدانیم، برندسازی از پیاده سازی یکپارچگی و تمایز در عناصر برند آغاز می گردد و با تکرار پیوسته هر کدام از این عناصر هدف اصلی برند سازی که همان تصویر سازی ذهنی است، شکل خواهد گرفت. پاسخ به پرسش هایی از این دست که:

  • مشتریان یک برند در مورد آن چگونه فکر می نمایند؟
  • هنگام شنیدن نام یک برند چه تداعیاتی در ذهن مخاطبان برند نقش می بندد؟
  • مشتریان یک برند چه تداعیاتی از آن در ذهن شان شکل گرفته است؟
  • اطلاح الگوی رفتاری خرید در حوزه فعالیت یک برند در چه نقاطی باید اعمال شود؟

به واقع ذهن مدیران ارشد سازمان ها و مدیران برند را درگیر ساخته است، اما اغلب مدیران به دلیل مشغله و حل مسائل جاری سازمان، عموما از پاسخ به آن ها باز مانده و سعی بر پاسخ دهی بر مبنای برند آگاهی دارند. فارغ از آن که موضوع برند سازی، مسئله ای ژرف و عمیق است و مستقیما با ناخودآگاه ذهن افراد در ارتباط است.

برای پاسخ درست و قاطعانه به چنین پرسش هایی، تدوین شبکه تداعیات برند می تواند روشی مناسب و کارآمد باشد. همچنین این روش علاوه بر شناساندن تصویر برند نزد مخاطبان به مدیران ارشد سازمان ها، تاثیر مستقیمی بر تعیین ارزش ویژه برند و نیز ارزش برند دارد. از این رو، سرمایه گذاری در چنین حوزه هایی است که صاحبان برند را در اتخاذ  تصیمات بهینه و مناسب یاری نموده و آنها را بر سرمایه گذاری بر روی دارایی های نا مشهود سازمان ترغیب می نماید.

در راستای استخراج شبکه تداعیات برند از ذهن مخاطبان ابزار مختلفی وجود دارد، که گروه تخصصی برندتک عموما سعی بر این دارد که با در نظر گرفتن شرایط و امکانات از بهینه ترین ابزار و متدلوژی برای پیاده سازی در سازمان ها استفاده کند.

آنچه که مهم است پس از بررسی جایگاه فعلی برند و اقدام به فعالیت های برندسازی است که اهمیت ممیزی برند مشخص می شود. چراکه در این زمان با پیشرفت هرچه بیشتر برند و انسجام و یکپارچگی در اجزاء، مدیران برند می توانند، چشم اندازهای آینده برند را بهتر بررسی و اهدافشان را تعیین کنند.

ممیزی برند

ممیزی برند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 4 =