خدمات برندسازی

انتخاب نام برند

انتخاب نام برند انتخاب نام برند نام برند ملموس ترین عنصر از مجموعه برند است، به طور معمول نام یک برند کمتر از دیگر عناصر برند ... ادامه مطلب

شخصیت سازی برند

  هنگام انتخاب میان برندهای مشابه که در رقابت با یکدیگر هستند، مصرف کنندگان تناسب میان شخصیت برند و شخصیتی که به آن علاقه دارند را ... ادامه مطلب