طراحی کاراکتر

Placeholder

طراحی کاراکتر

  کاراکتر شخصیت هایی گرافیکی هستند که برای حضور در فضای غیر رسمی برند آفریده می شوند . این شخصیت ها الهام گرفته از انسانها، حیوانات ... ادامه مطلب