فرانچایز

اندیشگاه برند

در مورد فرانچایز بیشتر بدانیم

تعریف ۱: فرانچایز حق انحصاری امتیازی است که گیرنده در ازای پرداخت حق الزحمه و درصدی از در آمد ناخالص به فرانچایز…
طراحی فرانچایز

طراحی و اجرای فرانچایز

فرانچایز گونه‌ای از کسب و کار است که بر پایه آن به یک شرکت اختیارداده می‌شود که تولیدات و یا…
بستن
بستن