پرژک

تحلیل برند

عناصر هویت یکپارچه برند پرژک (شعار،رنگ سازمانی،بسته بندی)

شعار و محتوای پیام برند پرژک برای ارزیابی فرآیندتبلیغات و اطلاع‌رسانی در راستای اهداف کلان برند می­بایست شکل و محتوای…
بستن
بستن