کنفرانس

آخرین خبرها

حضور دکتر شهریار شفیعی در کنفرانس صنعت سلامت

در سمینار – کنفرانس صنعت سلامت که در تاریخ ۹۵/۱۰/۲ در کتابخانه ملی برگزار گردید. دکتر شهریار شفیعی در مورد برندسازی…
آخرین خبرها

سخنرانی دکتر شهریار شفیعی در سومین کنفرانس صنعت پخش

سومین کنفرانس صنعت پخش ایران “با نگاهی به رویکرد های گوناگون از جمله رویکردهای تخصصی صنعت پخش و دیدگاه های…
بستن
بستن