Franchising

اندیشگاه برند

در مورد فرانچایز بیشتر بدانیم

تعریف ۱: فرانچایز حق انحصاری امتیازی است که گیرنده در ازای پرداخت حق الزحمه و درصدی از در آمد ناخالص به فرانچایز…
بستن
بستن