آسیب شناسی مدیریت برند

همه مجموعه ها تلاش دارند با اجرایی سازی برنامه‌های “مدیریت استراتژیک برند”، تصویر برند را نزد مشتریان ترسیم کنند و تمامی فعالیت‌های مربوط به مجموعه خود را در این راستا قرار دهند.

دغدغه آنها ثبت و ثبوت این تصویر مطلوب از برند نزد مشتریان است. اما واقعیت آن است كه در بسیاری موارد، حاصل اين تلاش­ها رابطه‌ای  یک‌سویه نیست، زیرا این برداشت ‌های ذهنی مشتریان است که در نهایت تصوير برند را می سازد.

حال اینکه سازمان ها تا چه اندازه در این امر موفق باشند اهمیت بسزایی دارد، و این اهمیت به آن دلیل است که صاحبان برند به اکثرا برداشت ذهنی خود را در فضای برند جاری و ساری می نمایند که در نهایت هویت ساخته شده برای برند هویتی چند پاره خواهد بود.

این هویت چند پاره در شرایطی که برند رقیبی نداشته باشد، تاثیری چندانی در شکل گیری کلی برند در بازار نخواهد داشت، ولی امروزه که بازارها فوق العاده رقابتی هستند، برندها باید بتوانند در حوزه برندسازی منطقی تر و هدفمند تر گام بردارند.

یکی از خدمات حائز اهمیت این گروه تخصصی آسیب شناسی مدیریت برند است.

آنجا که لازم است استراتژی های برندسازی شرکت ها بازنگری و در صورت لزوم اصلاح شده و سمت و سو بگیرد.

این آسیب شناسی با بررسی فعالیت های موجود سازمانها در حوزه برند، بررسی تصویر ساخته شده نزد مخاطب، برگزاری جلسات شناخت،  برگزاری جلسات گروهای کانونی و تکنیک های مربوط در این جلسات، برند را آسیب شناسی خواهیم کرد.

در ارتباط با همین موضوع حتی با استفاده از تکنیک های خاص و سنجه های مناسب تصویر موجود از برند نزد مخاطبان را بررسی کرده و سپس با تکنیک های ارتباطی برندسازی سعی در اصلاح  آنها خواهیم نمود.

ممیزی برند

برای رسیدن به وضعیت مطلوب همیشه باید وضعیت موجود سنجیده شود، به عبارت دیگر همواره برای رسیدن به مقصد، گام نخست شناخت مبدا و نقطه عزیمت می باشد.

بر اساس همین قاعده برای بهبود و ارتقاء برند ها نخست باید درک درستی از وضعیت آن داشت. شناخت نقاط تمایز و نقاط تشابه برندها، میزان آشنایی و آگاهی با برند نزد مخاطبین، میزان محبوبیت و علاقه و تصوری که مخاطبین نسبت به برند دارند می تواند در تدوین نقشه استراتژیک برای پیشبرد اهداف برند مفید خواهد بود.

آسیب شناسی مدیریت برند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + 10 =