تصویر و شخصیت برند

پدیده ساده ادراک است که تحت تاثیر فعالیت های شرکت قرار می گیرد.پرفسور کوین کلر،دانشمند و نظریه پرداز برجسته حوزه مدیریت برند، تصویر برند را ادراک مصرف کننده از ویژگیهای برجسته محصول.تصویر ذهنی مصرف کننده از تمام مجموعه برند است که توسط شرکت ایجاد شده است.مشتری،تصویری را از ترکیب تمام علائم ارسالی توسط نام تجاری شامل نام، علائم ظاهری، محصولات، تبلیغات، پیام ها و اطلاعیه های رسمی و غیره، در ذهن خود شکل می دهد.این ادراکات را می توان با نشانگرهای مناسب از ذهن مصرف کننده فراخواند.ثابت شده است که تصویر مثبت برند، ریسک ادراک شده مصرف کننده درمورد برند را کاهش می دهد. همچنین، برندی که تصویری مناسبی در ذهن مصرف کننده دارد، فرایند جایگاه سازی را ساده تر طی می کند.زیرا، برندی که تصویر قوی و مثبت دارد، راحت تر در ذهن مشتری نقش می بندد.

شخصیت برند

ویژگی انسانی است که به برند نسبت داده می شود.این ویژگی ها،بخشی از برند ها با تعریف شخصیت انسانی خود هستند، به عبارت دیگر وعده ای را که به مصرف کنندگان می دهند هویت برند را تشکیل می دهند.این ویژگی نیز مانند تصویر در اثر فعالیت های سازمان در ذهن مصرف کننده ایجاد می شود.آنچه مسلم است اینست که برند ها شخصیت دارند.در صورتی که سازمانها این شخصیت را طراحی نکنند، در اثر فعالیت های آنها،به مرور این شخصیت در ذهن مصرف کننده شکل خواهد گرفت.در مورد اجزای شخصیت برند تحقیقات زیادی توسط دانشمندان مختلف انجام گرفته است.مبنای این تحقیقات را مطالعات روانشناسی در مورد شخصیت انسان تشکیل می دهد.یکی از معروف ترین و پرکاربردترین این تحقیقات،متعلق به جنیفر آکر است.او پنج ویژگی کلی را شامل، صمیمیت، هیجان، شایستگی،دلفریبی و خشونت، معرفی کرده است.هریک از این ابعاد، دارای زیرمجموعه هایی است.مطالعات صورت گرفته در مورد برند ها
نیز بیانگر این است مه برند ها دارای شخصیت هستند.برای مثال،پپسی به عنوان یک برند هیجان انگیز، BMW برند کامل و دلفریب و کوکا یک برند صمیمی شناخته می شوند.

تصویر برند

پدیده ساده ادراک است که تحت تاثیر فعالیت های شرکت قرار می گیرد.پرفسور کوین کلر،دانشمند و نظریه پرداز برجسته حوزه مدیریت برند، تصویر برند را ادراک مصرف کننده از ویژگیهای برجسته محصول.تصویر ذهنی مصرف کننده از تمام مجموعه برند است که توسط شرکت ایجاد شده است.مشتری،تصویری را از ترکیب تمام علائم ارسالی توسط نام تجاری شامل نام، علائم ظاهری، محصولات، تبلیغات، پیام ها و اطلاعیه های رسمی و غیره، در ذهن خود شکل می دهد.این ادراکات را می توان با نشانگرهای مناسب از ذهن مصرف کننده فراخواند.ثابت شده است که تصویر مثبت برند، ریسک ادراک شده مصرف کننده درمورد برند را کاهش می دهد. همچنین، برندی که تصویری مناسبی در ذهن مصرف کننده دارد، فرایند جایگاه سازی را ساده تر طی می کند.زیرا، برندی که تصویر قوی و مثبت دارد، راحت تر در ذهن مشتری نقش می بندد.

 

شخصیت برند

ویژگی انسانی است که به برند نسبت داده می شود.این ویژگی ها،بخشی از برند ها با تعریف شخصیت انسانی خود هستند، به عبارت دیگر وعده ای را که به مصرف کنندگان می دهند هویت برند را تشکیل می دهند.این ویژگی نیز مانند تصویر در اثر فعالیت های سازمان در ذهن مصرف کننده ایجاد می شود.آنچه مسلم است اینست که برند ها شخصیت دارند.در صورتی که سازمانها این شخصیت را طراحی نکنند، در اثر فعالیت های آنها،به مرور این شخصیت در ذهن مصرف کننده شکل خواهد گرفت.در مورد اجزای شخصیت برند تحقیقات زیادی توسط دانشمندان مختلف انجام گرفته است.مبنای این تحقیقات را مطالعات روانشناسی در مورد شخصیت انسان تشکیل می دهد.یکی از معروف ترین و پرکاربردترین این تحقیقات،متعلق به جنیفر آکر است.او پنج ویژگی کلی را شامل، صمیمیت، هیجان، شایستگی،دلفریبی و خشونت، معرفی کرده است.هریک از این ابعاد، دارای زیرمجموعه هایی است.مطالعات صورت گرفته در مورد برند ها
نیز بیانگر این است مه برند ها دارای شخصیت هستند.برای مثال،پپسی به عنوان یک برند هیجان انگیز، BMW برند کامل و دلفریب و کوکا یک برند صمیمی شناخته می شوند.

اندیشگاه برند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 2 =