مقابله با فرسودگی مدیریت برند


رکود و زوال در مدیریت برند امروزه بسیار رایج است و یکی از بزرگترین تهدیدات آینده برندها محسوب می شود. همچنین این مسئله یکی از اشتباه ترین روش ها و مکانیزم های نگهداشت و یا کاستن از هزینه هاست، که نیازمند توجه فوری است. چرا که آسیب های جدی و وجبران ناپذیری را به پیکره بنگاه ها وارد می سازد همچنین

  • کاهش نیروی انسانی
  • رویکرد و نگاه کوتاه مدت مدیران و تصمیم گیران
  • مسئولیت ها و فشار کاری بیشتر با منابعی کمتر
  • انباشتگی بیش از حد اطلاعات
  • تعریف نشدن صحیح مسائل و برخورد اشتباه با آنها

همگی به عدم قطعیت ها ی حاصل از زوال مدیریت برند اضافه می گردند.
مدیریت ارشد سازمان ها بایستی این مسئله را تشخیص بدهند که بسیاری از دارایی های آنها مانند برندهای موفق برخی از شرکتها، توسط مدیران برند و تیمهای برند ساخته و مدیریت شده اند.در نتیجه شرکتها بایستی پارادیمها و نگرشهای قدیمی را به وسیله اتخاذ استراتژی های درست تدافعی برای مقابله با تهدیدهای برند در هم بشکنند.
شرکتها بایستی به جایگزین های جدید از قبیل:

  • تخصیص نیروی انسانی موجودبه تعدادبیشتری از برندهای خود
  • تعریف مجدد معیارهای موفقیت
  • و یا استفاده از ROBI برای سنجش موفقیت

توجه کنند. کوچک سازی و یا از دست دادن اعضای کلیدی تیم برند می تواند به طور جدی برای شرکت ها آسیب زننده و هزینه زا شود.

مدیریت برند

اندیشگاه برند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − چهار =