کهن الگو ی برند کوکاکولا

کهن الگو

معصومیت و بی گناهی

آرمان (Motto): آزادی برای تو و برای من

آرزوی اصلی (Core desire): رسیدن به سعادت (Paradise)

هدف: شاد بودن

بزرگترین ترس: تنبیه شدن برای یک کار اشتباه

ضعف: کسل کننده به دلیل بی گناهی ساده و بی ریا

استعداد: ایمان و عقیده و خوش بینی

آرکتایپ بی گناه همچنین به عنوان یک هویت سنتی ، بی ریا ، وابسته به رسوم و مذهب ، عاشقانه و رویا پردازانه نیز شناخته می شود.

کهن الگو

وقتی که آرکتایپ کوکاکولا را دقیق تر بررسی می کنیم به موارد زیر میرسیم:

Artist : Artist  مهارت زیادی در بوجود آوردن چیزهای خاص  و بوجود آوردن یک چیز فوق العاده از طریق احساس ادراکی دارد . همچنین تمرکز زیادی بر روی غرایض نفسانی دارد . سیستم بازاریابی کوکاکولا نیر نوعی از Artist  می باشد . این شرکت حجم عمده ای از تلاش خود را بر روی این موضوع فرار داده که بتواند یک تجربه جدید و تازه را برای مصرف کنندگان خود بوجود آورد .

Storyteller : storyteller  از قصه به عنوان یک راه ارتباطی برای عنوان کردن یک قصه وحکایت و یا حتی تعهد استفاده می کند . هسته اصلی تلاشهای برندینگ و مارکتینگ شرکت کوکاکولا ، storytelling می باشد .کوکاکولا در بیان قصه هایی از برند خودش که ما را خوشحال کند ، فوق العاده می باشد . هم حکایت و هم تعهد در یک قصه 59 ثانیه ای بیان می شود.

Entrepreneur  : entrepreneur  چیزهایی را بوجود می آورد که تا قبل از این بوجود نیامده بود . این کهن الگو در زمینه بوجود آوردن چیزهای جدید بسیار بلند پروازانه و بسیار پرشور می باشد. در این 127 سالی که کوکاکولا وجود دارد چیزهای بسیاری را ساخته است ولی مهمترین آن نوشیدنی coke  می باشد .

Companion : همدم ، همدل، وفادار، قابل اعتماد، درک، و مایل به خدمت است . کوکا کولا یک خدمتگزار وفادار به من و شما برای سال های بسیاری بوده است. برای همه ما در این سیاره، ما هرگز یک جهان بدون کوکا کولا شناخته نشده است. بر اساس آنچه که در سایت شرکت کوکاکولا ادعا شده که براساس مشاهدات انجام شده در آمریکا ، این شرکت به پایدار بودن و قابل اعتماد بودن شناخته می شود . شرکت مدیریت سرمایه گذاری ، بررسی و ممیزیهایی را زمینه محیط ؛ محل کار؛ ایمنی محصول و تاثیرآن ، روابط اجتماعی؛ عملیات بین المللی و حقوق بشر؛ و حقوق مردم بومی انجام داده است . بررسی های شرکت Calvert Social Index  نشان دهنده پیشرفت کوکاکولا در زمینه های مذکور می باشد که این قسمتی از کهن اسطوره رویایی کمپانی می باشد .

Hero : سفر Hero  به خوبی و کامل در فرهنگ عامیانه مردم ثبت شده است . او قبیله خود را قبیله خود را برای دست یافتن به حقیقت ، چشم انداز و یا یک رویا ترک کرد. قهرمان در طول مسیربا موانع زیادی از جمله : خیانت ، شکست ، و آتش اژدها مواجه می شود . بعد از غلبه بر سختیها ، قهرمان که در این مسیر تجربیاتی پیدا کرده بود و تغییراتی در او ایجاد شده بود به قبیله خود بازگشت برای  اینکه تجربیات خود را به اشتراک بگذارد . شرکت کوکاکولا در این مدت به موانع زیادی برخورد کرده بود اما مدیریت شرکت این را درک کردند که چنانچه بخواهند که 127 سال دیگر را نیز با موفقیت سپری کنند باید بر تمام مشکلات غلبه کنند و پیشرفتهای بیشتری هم بدست بیاوردند . کوکاکولا نمی تواند نسبت به نیازهای مردم بی اعتنا باشد . شرکت برای حل مشکلات و موانع تغیرات ساختاریافته ای پیدا کرد .

Visionary : به شما کمک می کند که از بین گزینه های موجود انتخابی ، یکی از بهترینها را انتخاب کنید . این یک کهن اسطوره نمی باشد . این کاملا ریشه در حال دارد و نیاز به این دارد که شما امکانات موجود را کاملا بررسی کنید . این یک دیدگاه کاملا روشن می باشد . این کاملا درست می باشد و اثبات شده می باشد تلاشهای شرکت کوکاکولا در کل جهان در راستای گسترش مزرعه های شرکای کاریشان با پرداختهای خوب و به موقع به آنها .

Sage : کسی می باشد قابل احترام برای در اختیار داشتن عقل ، قضاوت و تجربه . تلاشهای شرکت کوکاکولا در راستای حفط منابع طبیعی ، این ماهیت را برای شرکت بوجود آورده است . بیشتر شرکتها از این دیدگاه نگاه می کنند که باید هرچه بیشتر از منابع در حال تمام شدن استفاده کرد .ولی کوکاکولا چنین کاری انجام نمی دهد .

Warrior: این کهن الگوی جنگجو یک مینیمالییست می باشد که سازگار ، قاطع ، با مهارت ، وفادار و از لحاظ عاطفی جدا می باشد. این بدان معنی نیست که کسی با این کهن اسطوره باید یا به جنگ برود یا به ارتش ملحق شود . این کهن اسطوره با مشکلات در مسیر زندگی مبارزه می کند و کوکاکولا برای حفظ سهم بازار و بدست آوردن سهم بیشتر و منفعت مالی بیشتر به مبارزه می پردازد.

Philanthropist : این کهن الگوی نیکوکار در واقع قسمتی از شرکت می باشد که در 127 سال گذشته کاملا شناخته شده است و مشخص است که شرکت باید با توجه به منابع موجود و ارزشهایش سخاوتمند و بخشنده باشد .این کهن اسطوره به دنبال ترویج رفاه دیگران می باشد . به نظر می رسد که شرکت ارزش پرسنل و شرکای تجاری خود را به خوبی می داند و این به عنوان یکی از ارزشهای و ضروریات این کمپانی و برند می باشد.

کهن الگو

چرا هر کدام از این کهن اسطوره ها مهم می باشد ؟

کسب و کار به عنوان یک موجودیت واحد به حساب می آید . آنها متولد می شوند ، بالغ می شوند ، ممکن است بمیرند یا به حیات خود ادامه دهند.ازطریق بنیاد این کهن اسطوره ها است  که یک شرکت می تواند ارزشها و اعتقادات خود را بیان کند و استراتژیهای رسیدن به اهداف خود را مشخص کند .
کهن اسطوره مربوط به صاحبان کمپانی تاثیر مشخصی بر چگونگی تعامل او با کارمندانش و سهامداران کمپانی را دارد .
کهن اسطوره پل بین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه می باشد . اگر یک صاحب تجارت به کهن اسطوره های خود و شرکتش آکاه نباشد نمی تواند که مخاطبان خود را جذب کند.

اندیشگاه برند

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.